prindi

Marko Kairjak

Partner, Eesti pangandus- ja finantsõiguse praktikagrupi juht

Tallinn, Eesti

+372 626 4300

marko.kairjak@tgsbaltic.com

Eesti, inglise, vene, saksa

Chambers Europe: "Marko Kairjak on regulatiivküsimuste ekspert, kel on „põhjalikud teadmised pangandus- ja finantsvaldkonnas ning oskus sujuvalt projekte juhtida.“

OLULISEMAD TÖÖD

Ühe kiiremini kasvava kauplemisteenuste osutaja Admiral Marketsi nõustamine nõuetelevastavuse tagamise piiriülese võrgustiku loomisel ja muudes õigusaktidega seotud küsimustes.

Maailma suurima börsi NASDAQ OMX Groupi osaks oleva Nasdaq Balticsi nõustamine prospekti ja sellega seotud dokumentide vormide koostamisel potentsiaalsete võlakirjaemitentide jaoks, kes tegutsevad Nasdaqi hallatavatel reguleeritud turgudel Balti riikides.

Transpordisektorile finantsteenuseid osutava rahvusvahelise panga DVB Bank America nõustamine Eestis parvlaevaveoga tegeleva kontserni laenude refinantseerimisel.

Riskifondi GILD Arbitrage suurimate võlausaldajate nõustamine ja esindamine laenude ümberkorraldamisel võlakirjadeks ning tagatis- ja järelevalvestruktuuri loomisel, samuti esimeses fondihalduri (GA Fund Management (pankrotis)) pankrotimenetluses, mis tekitas kohtupretsedendi ning mille tulemusena muudeti investeerimisfondide seaduses riskifondide likvideerimist käsitlevaid sätteid.

Ühe Balti riikide suurima jaemüügikontserni esindamine suurt tähelepanu äratanud kriminaalmenetluses, mis oli seotud konkurentsiõigusega.

Tuntud ettevõtja ja investori Neinar Seli esindamine korruptsioonisüüdistusega seotud kriminaalasjas.

Kunagise äri- ja riigitegelase, endise ministri ja endise Riigikogu liikme Mart Opmanni esindamine kriminaalasjas, mis oli seotud usalduse kuritarvitamise ning äriühingu maksejõuetuse põhjustamisega.

Masinate liisimise ja ostude rahastamisega tegeleva Ameerika Ühendriikide äriühingu tütarettevõtja CNC Associates Inc nõustamine Eestis ja Lätis Haas Automationi seadmete müügiks rahastamislepingute koostamisel.

ŸKaheksas Euroopa riigis tegutseva piiriüleste rahaülekannete pakkuja TavexWise nõustamine makseteenuse pakkuja litsentsi omandamisel.

EstateGuru nõustamine kinnisvara ühisrahastusplatvormi asutamisel, sealhulgas tegutsedes tagatisagendina järgnevates finantseerimistehingutes.

LIIKMESUS

2015 Euroopa Pettusevastaste ja Vastavuskontrolli Juristide Ühing (EFCL)
2013 Euroopa Kriminaalõiguse Advokaatide Ühing (ECBA)
2008 Eesti Advokatuur
2007 Eesti Akadeemilise Õigusteaduse Selts

KARJÄÄR

Alates 2017 partner, advokaadibüroo TGS Baltic (endise nimega VARUL)
2017 EMIR Refit töögrupi juht, Eesti EL nõukogu eesistumine
2017 külalisteadlane HU Berlin
2015–2017 partner, advokaadibüroo VARUL
2015 külalisteadlane Kaliningradi ülikool
2014 Euroopa Komisjon, DG Markt, Unit G3
2013 külalisteadlane, majanduskaristusõiguse instituut, Osnabrücki ülikool
2011–2015 vandeadvokaat, advokaadibüroo VARUL
2010 külalisteadlane, Georg-August-Universität Göttingen
2010 praktikant, Covington & Burling (London)
Alates 2007 õppeülesannete täitja, Tartu Ülikooli õigusteaduskond
2005–2011 advokaat, advokaadibüroo VARUL

HARIDUS

2015 Tartu Ülikool, õigusteaduskond, PhD
2010 Cambridge'i Ülikool, õigusteaduskond, LLM
2007 Westfälische Wilhelms-Universität Münster, õigusteaduskond (üliõpilasvahetusprogramm)
2007 Tartu Ülikool, õigusteaduskond, MA (cum laude)
2005 Tartu Ülikool, õigusteaduskond, BA