prindi

Paul Varul

Vanempartner, Eesti kohtuvaidluste ja arbitraaži praktikagrupi juht

Tartu, Eesti

+372 730 1610, +372 511 1535

paul.varul@tgsbaltic.com

Eesti, vene, inglise

Legal500 õigusturuülevaate sõnul on hästi tuntud Paul Varul Eesti „pankrotiõiguse isa“.

OLULISEMAD TÖÖD

23 valla ja Loksa linna esindamine Riigikohtus haldusreformi seaduse põhiseaduslikkuse järelevalve asjas ning hiljem üheksa valla esindamine nende valdade sundühendamist puudutavate Vabariigi Valitsuse määruste ja maavanemate valimise toimingute vaidlustamisel.

Eesti Keskerakonna esindamine Kaubandus-Tööstuskoja arbitraažikohtus seoses 730 000 euro väärtuses väljastatud garantiikirjadega.

Swedbanki esindamine kolmanda osapoolena Alberta Trade'i ja Buruktal Nickel Plant’i piiriüleses pankrotivaidluses ning sellega seotud kohtuvaidlustes Venemaal, mis puudutasid 19,5 miljonit dollari suurust nõuet. Büroo võitis kõigis kolmes kohtuastmes.

Pärnu linna esindamine ostu-müügilepingut puudutanud keerulises vaidluses kinnisvarafirmaga Herder. Tegu oli linna ajaloos suurima võidetud kohtuasjaga.

Eesti Maapanga kui pankrotivõlgniku esindamine ühes Balti riikide suurimas pankrotiasjas ja mitmes sellega seotud kohtumenetluses.

Tegutsemine Rahvusvahelises Investeeringuvaidluste Lahendamise Keskuses (ICSID) Sampo Panga, OKO Bank Plc ja VTB Bank AG (Saksamaa) vaidluses Eesti Vabariigiga investeeringute kaitse lepingute üle.

Eesti Panga ja Finantsinspektsiooni ning pankrotistunud krediidiasutuste ja kindlustusseltside (EVEA Pank, Inko Balti Pank, Tartu Kommertspank, ERA Pank, ASA Kindlustus, AB Elukindlustus, Polaris Kindlustus) esindamine pankrotimenetlustes.

Baltikumi juhtiva sõltumatu finantsteenuste osutaja Luminor (DNB Bank Eesti filiaal) nõustamine MRP Ärigrupi pankrotimenetluses ja sellega seotud kohtuvaidlustes.

Osalemine Stockholmi Kaubanduskoja arbitraažikohtu kohtunikuna Norra äriühingu Tschudi Shipping Company vaidluses Eesti Vabariigiga.

Baltikumi juhtiva sõltumatu finantsteenuste osutaja Luminor (Nordea Bank Finland Plc Eesti filiaal) nõustamine pankrotimenetluses võlausaldajana.

Vahekohtunikuna tegutsemine Stockholmi Kaubanduskoja arbitraažikohtus Alta Foodsi ja Luterma vaidluses, mis oli seotud Eesti toiduainetootja Tere müügiga.

LIIKMESUS

2011–2016 Skandinaavia-Balti maksejõuetusõiguse alase koostöövõrgustiku Eesti töögrupi juht
2011 Euroopa Õigusinstituudi asutajaliige ja esimese nõukogu liige
2006 Justiitsministeeriumi juures tegutseva maksejõuetuse ekspertnõukogu töögrupi liige
2006–2009 Euroopa Komisjoni egiidi all tegutsev komisjon Compilation and Reduction Team for Common Frame of Reference
2008 INSOL-Europe Academic Forumi nõukogu liige
2008 INSOL-Europe ja INSOL International
2007 International Insolvency Institute
2003–2008 Euroopa tsiviilkoodeksi uurimisrühm
1999–2002 Võlaõigusseaduse ja tsiviilseadustiku üldosa seaduse ekspertiisikomisjoni esimees
2002 Academy of European Private Lawyers
1992–1999 Eesti tsiviilseaduse ja äriseadustiku väljatöötamise peakomisjoni esimees
1994 Eesti Advokatuur

KARJÄÄR

Alates 2017 vanempartner, advokaadibüroo TGS Baltic (endise nimega VARUL)
1994–2017 vanempartner, advokaadibüroo VARUL
1995–1999 Eesti Vabariigi justiitsminister
1992–2015 Tartu Ülikooli tsiviilõiguse korraline professor

HARIDUS

1985 Peterburi Riiklik Ülikool, õigusteaduse kandidaat, PhD
1975 Tartu Ülikool, õigusteaduskond, BA (cum laude)