prindi

Vitali Šipilov

Vandeadvokaat

Tallinn, Eesti

+372 626 4300, +372 5645 8071

vitali.sipilov@tgsbaltic.com

Eesti, vene, inglise, saksa, prantsuse

OSALENUD PROJEKTIDES

23 valla ja Loksa linna esindamine Riigikohtus haldusreformi seaduse põhiseaduslikkuse järelevalve asjas ning hiljem üheksa valla esindamine nende valdade sundühendamist puudutavate Vabariigi Valitsuse määruste ja maavanemate valimise toimingute vaidlustamisel.

Hiiu Maavalitsuse ja Rahandusministeeriumi esindamine halduskohtus kolmes vaidluses seoses tuuleparkide rajamise üldtingimusi käsitlevate planeeringutega.

Swedbanki esindamine kolmanda osapoolena Alberta Trade'i ja Buruktal Nickel Plant’i piiriüleses pankrotivaidluses ning sellega seotud kohtuvaidlustes Venemaal, mis puudutasid 19,5 miljonit dollari suurust nõuet. Büroo võitis kõigis kolmes kohtuastmes.

Lietuvos Energija ja tema tütarühingu Tuuleenergia esindamine Tamba tuulikute seadustamise menetluses.

Baltikumi suurima reisijateveo ettevõtte Tallink Grupi esindamine Euroopa Komisjonis ja halduskohtus seoses võimaliku ebaseadusliku riigiabiga tulenevalt pakendiaktsiisi ning pakenditagatise regulatsioonist.

Baltikumi juhtiva sõltumatu finantsteenuste osutaja Luminor (Nordea Bank Finland Plc Eesti filiaal) esindamine Riigikohtus ja õiguskantsleri juures emaühinguga tehtud tehingute tulumaksuga maksustamisega seoses.

Nelja Energia nõustamine tuuleparkide regulatsiooni ja rakendussätete muudatusettepanekute koostamisel Riigikogule, samuti välisõhu kaitse seadusega seoses.

LIIKMESUS

2013 Eesti Advokatuur

KARJÄÄR

Alates 2017 vandeadvokaat, advokaadibüroo TGS Baltic (endise nimega VARUL)
2015–2017 vandeadvokaat, advokaadibüroo VARUL
20132015 advokaat, advokaadibüroo VARUL
2010–2012 nõunik, Õiguskantsleri Kantselei
2010 jurist, advokaadibüroo Aare Raig
2009 praktikant, Tartu Halduskohus
2008 praktikant, advokaadibüroo Baumeister Rechtsanwälte (Saksamaa)
2007 praktikant, advokaadibüroo Luiga Mody Hääl Borenius
2007 praktikant, Justiitsministeerium
2006 praktikant, advokaadibüroo Küllike Namm
2006 praktikant, advokaadibüroo Raidla Lejins & Norcous
2006 praktikant, Põhja Ringkonnaprokuratuur

HARIDUS

2010 Tartu Ülikooli õigusteaduskond, MA (cum laude)
2007–2008 Westfälische Wilhelms-Universität Münster, õigusteaduskond (üliõpilasvahetusprogramm)
2007 Tartu Ülikooli õigusteaduskond, BA