Fondid ja varahaldus

Kliendid näevad partner Vidmantas Drizgat kui “isikut, kelle poole pöörduda Baltikumi kapitalituru kohta eksperthinnangu saamiseks”. (Chambers Europe, IFLR 1000)

Turgude arenedes kasvab fondide ja varahalduse valdkond Baltimaades järjepidevalt. Nõustame investeerimisfonde ja varahaldureid nende tegevuse kõigis aspektides. Aitame luua ja hallata fonde ning esindame fondivalitsejaid finantsjärelevalveasutustes. Lisaks pakume õigusabi kõigis investorkaitsega seotud küsimustes.

Uhkusega tõdeme, et oleme töötanud paljude innovaatiliste projektidega, teiste seas esimese algoritmkaupleva fondi, Euroopa Investeerimispanga valdusfondi ja Euroopa Investeerimisfondi Jeremie-programmi raames loodud erakapitalifondi loomisega. Meie advokaate on kaasatud Baltimaade väärtpaberi- ja investeerimisalaste seaduste ettevalmistamisse ning oleme aidanud üle võtta Euroopa finantsõigusakte kohalikesse seadustesse.

 • „Laialdase kogemusega praktikagrupp, mis paistab silma kapitalituru kompetentsi poolest”. (Legal 500)
 • „Üks kogenumaid ühinemiste ja omandamiste ning erakapitali juurameeskondi” selles piirkonnas, „väga loov ja innovaatiline läbirääkimistel, tehingute struktureerimisel ning ebatüüpiliste olukordade lahendamisel”. (IFLR 1000)
 • Aitasime kaasa Euroopa Investeerimispanga 227 miljoni euro suuruse JESSICA valdusfondi loomisele.
 • Nõustasime BaltCapi esimese riskikapitalifondi rajamist Leedus osana Euroopa Investeerimisfondi Jeremie-programmist.
 • Aitasime Orion Securitiesel luua esimest algoritmkauplevat alternatiivset investeerimisfondi.
 • Nõustasime Nasdaq OMXi välisriigi valitsuse pensionireformi puudutavates küsimustes.

Peamised kontaktisikud

Nõustame ja esindame kliente järgmistes valdkondades:

 • fondide moodustamine ja valitsemine
 • varahaldus
 • varade omandamine ja võõrandamine
 • rekapitaliseerimine
 • fondifondid
 • fondi varade ja valitsemise üleandmine
 • infrastruktuurifondide tehingud
 • fondivalitseja kliendisuhted
 • erakapitalifondid
 • tuletisinstrumendid
 • väärtpaberibörs
 • finantsteenuste alaste vaidluste lahendamine
 • väärtpaberistamine
 • muud investeerimisfondidega seotud küsimused