Transport ja logistika

Nõustame kliente kõigis mere- ja transpordiõigusega seotud küsimustes.

Me abistame äriühinguid, mis tegelevad transpordiinfrastruktuuri arendamise ja haldamisega, ning kohalikke ja rahvusvahelisi laevandusettevõtjaid, finantsasutusi ja kindlustusseltse. Samuti riigi ja kohaliku omavalitsuse asutusi.

Transpordivaldkonna tehingud on seotud ka teiste õigusvaldkondadega. Seetõttu teeb meie transpordi ja logistika praktikagrupp koostööd advokaatidega, kes spetsialiseeruvad ühingu-, äri-, finants- ja maksuõigusele, projektidele, ehitusvaldkonnale, vaidluste lahendamisele, konkurentsi- ja tööõigusele.

 • „Advokaadid töötavad tõhusalt ja lähtuvad kliendi huvidest“ (Chambers Europe)
 • Meie klientideks on olulised avaliku ja erasektori ettevõtjad Baltikumis, kes tegutsevad transpordi ja logistika valdkonnas ning tegelevad kauba või reisijate veoga.
 • Olime nõustajad veeldatud maagaasi terminali ja sadama infrastruktuuri projektis väärtusega 700 miljonit eurot

Peamised kontaktisikud

Nõustame ja esindame kliente järgmistes valdkondades:

 • transpordiinfrastruktuuri ehitamine ja käigushoidmine
 • reisijate ja kauba vedu
 • merendus- ja lennundusvaldkonna tööõigus
 • tsiviil- ja lepinguline vastutus
 • laevade ja lennukite ost ja müük, registreerimine ja liising
 • kindlustus
 • regulatsiooni ja tolliga seotud küsimused
 • transpordisektori tehingud
 • rahvusvahelised transpordiküsimused
 • transpordivaldkonna maksustamine