Infrastruktuuri- ning avaliku ja erasektori koostöö projektid

„See meeskond on eriliselt hinnatud nende kogemuste poolest energia-, infrastruktuuri- ja transpordiprojektides”. Neil „on suurepärane maine ning oskus ühendada tehnilised oskused põhjalike teadmistega turust”. (Chambers Europe)

Büroo on olnud nõustaja paljudes Baltikumi suurimates energia-, transpordi- ning avaliku ja erasektori koostöö projektides. Meie advokaadid teevad pidevalt koostööd avaliku ja erasektori klientide, seadusandjate ja järelevalveasutustega, et leida parimaid strateegilisi lahendusi.

 • „TGS Balticu meeskond „on pidevalt kaasatud olulistesse kinnisvaratehingutesse”. Neil „on tugev energiaalane fookus ning nad nõustavad kliente planeerimismenetlustes, investeerimisprojektides, ehitusalal ja õiguslike auditite läbiviimisel”. (Legal 500)
 • „Väga loov ja innovaatiline läbirääkimistel, tehingute planeerimisel ja mittestandardsete lahenduste leidmisel”. (IFLR 1000)
 • Büroo „paistab silma riigihangetega seotud nõustamise poolest”. (Chambers Europe)

Peamised kontaktisikud

Nõustame ja esindame kliente järgmistes asjades:

 • teostatavuse ja keskkonnamõjude uuringud
 • kinnisvara ostmine ja üürimine, omandiga seotud õigused
 • planeeringud, projekteerimine ja ehitustööd
 • projektide finantseerimine, ELi fondid, maksudega seonduv, õigusauditite läbiviimine
 • haldus- ja regulatiivsed küsimused: projekteerimine ja planeeringud, ehitusload, keskkonnaküsimused, hankemenetlus
 • riigihanked
 • avaliku ja erasektori koostööprojektid
 • kohtuvaidlused ja vaidluste lahendamine