Kinnisvaraarendus ja -regulatsioon

„Bürood hinnatakse nende oskuse poolest vastata kõigile kliendi vajadustele ning leida sobivaimad lahendused. […] Nad tegelevad regulaarselt kõigi kinnisvara puudutavate küsimustega.” (Chambers Europe)

Aitame Teid kõigis küsimustes, mis puudutavad kinnisvaraarendusprojekte, näiteks maa omandamine, planeeringud, ehituslubade hankimine, ehitus ja kogu vajalik suhtlemine ametiasutustega.

Arendus ja ehitus on kõige keerulisem ja tehniliselt nõudlikum etapp kinnisvara elutsüklis. See on ulatuslikult reguleeritud ning hõlmab suhtlemist riiklike ja kohaliku omavalitsuse asutustega. Taoliste projektide õnnestumine eeldab kõigi projektis osalejate ühist pingutust ja suurt kogemust projektijuhtimises ning tehnilistes ja õigusküsimustes.

Juhendame klienti selles keerulises protsessis ning toome välja olulised nüansid ja riskikohad, et töötada aegsasti välja erinevad meetmed ja lahendused riskide juhtimiseks.

Rohkem kui 20 aasta jooksul oleme nõustanud paljusid arendajaid, strateegilisi investoreid ja infrastruktuuri haldajaid. Oleme neid abistanud seoses mitmesuguste infrastruktuuriprojektide, keeruliste planeerimis- ja regulatsiooniküsimuste ning uusarendustega.

Meie klientide hulka kuuluvad riigiasutused, infrastruktuuriettevõtjad, investorid ja arendajad energia-, kommunaalteenuste-, transpordi- ja muudest sektoritest, kinnisvaraarendajad, erakapitaliinvestorid ja muud investorid.

 • TGS Baltic meeskond „on pidevalt kaasatud olulistesse kinnisvaratehingutesse”. Neil „on tugev energiaalane fookus ning nad nõustavad planeerimismenetlustes, investeerimisprojektides, ehitusalal ja õiguslike auditite läbiviimisel”. (Legal 500)
 • Infrastruktuur veeldatud maagaasi ja naftaterminalidele, energiavõrkudele ja rahvusvahelistele elektriühendustele, tuuleparkidele, sadamatele, raudteedele ja logistikakeskustele (Katoen Natie jt).
 • Tootmisplatsid järgmistele äriühingutele: Coca Cola, Kraft Foods, MARS, Philip Morris, NEO Group, Graanul Invest ja TEVA pharmaceuticals.
 • Jaemüügi- ja büroohooned järgmistele äriühingutele: Ventus Nafta ja PKN Orlen, VPA Real Estate, E.L.L., Pro Kapital, Arco Vara, Technopolis, Pontos Group ja Viru Keskus.
 • Inseneritööd järgmistele äriühingutele: Fluor Daniel, Scott Wilson, COWI ja teised; Balti teadus- ja tehnoloogiapargid, haiglad, munitsipaalkinnisvaraarendus ja kinnisvararegistrid.

Peamised kontaktisikud

Nõustame ja esindame kliente järgmistes valdkondades:

 • tööstus- ja ärikinnisvara-, avaliku sektori kinnisvara ja elamuehitusprojektides
 • ostud/müügid, üürimine, omandiga seotud õigused
 • planeeringu-, projekteerimis- ja ehituslepingud, inseneriteenuste lepingud
 • töövõtja ja omaniku vastutus
 • kasutusrent
 • projektide ja tehingute finantseerimine, ELi finantseerimist puudutavad küsimused, restruktureerimine, maksejõuetus
 • haldusõiguse ja järelevalve küsimused: planeerimine ja maakasutus, ehitusload, keskkonnaküsimused, riigihanked
 • tagatised (hüpoteegid, pandid)
 • kohtuvaidlused ja vaidluste lahendamine