Ametikuriteod

Büroo „menetleb üha enam ametikuritegude juhtumeid. […] Vaatlejatele avaldavad eriti muljet tugevad argumendid, mida meeskond kohtus esitab”. (Chambers Europe)

Meie advokaadid aitavad Teid ja Teie äriühingut kaitsjana erinevates kriminaalasjades ja kohtumenetlustes.

Ametikuritegude praktikagrupp loodi mitmed aastad tagasi, et abistada büroo äriühingutest kliente. Oma tegevuse alustamisest alates on praktikagrupp stabiilselt kasvanud ning tegelenud keerukate kriminaalasjade ja muude küsimustega. Meie töö hulka kuulub ka kaitse võimuorganite tegevuse vastu, äriühingute nõustamine juurdlustes ning faktide kogumine hagide tarbeks.

Meie meeskonna liikmetel on varasem laialdane töökogemus juhtivatel ametikohtadel prokuratuuris. Rahvusvaheliste juhtumite puhul saame toetuda ulatuslikule erinevates jurisdiktsioonides töötamise kogemusele ning väärtuslikele kontaktidele välismaiste juhtivate advokaadibüroodega.

Ülevaade nõustamistest ametikuritegude valdkonnas:

* Kogemus kaitse teostamisel valdkonniti
* Avalike kaasuste näited
* Kogemus erinevates menetlustes
* Kannatanu esindus kriminaalmenetluses

 • Büroo kohtuvaidluste meeskonnal „on esmaklassilised tulemused” ning nad „teevad eranditult suurepärase kvaliteediga tööd”, mille tõttu „tasub nende poole pöörduda keeruliste tsiviil- ja haldusvaidluste puhul”. (Legal 500)
 • „See Baltikumi advokaadibüroo on väga aktiivselt esindanud kliente vaidlustes riigiorganitega”. […] Vaatlejatele avaldavad eriti muljet tugevad argumendid, mida meeskond kohtus esitab”. (Chambers Europe)

Peamised kontaktisikud

esindame ja kaitseme kliente kriminaalmenetluses nii kohtueelselt kui ka kohtus järgmistes valdkondades:

 • raamatupidamine
 • maksud
 • riigihanked
 • kindlustus
 • tervishoid
 • väärtpaberid
 • konkurentsiõigus
 • ametialased kuriteod
 • täitemenetlus
 • kohtuekspertiis
 • juriidilise auditiga seotud uurimised
 • väärteomenetlused
 • muud valdkonnad

Tehingud ja tunnustus

CNA Insurance Company Ltd esindamine

Tark Grunte Sutkienė esindas Ühendkuningriigi kindlustusseltsi CNA Insurance Company Ltd õigussuhtetes vedajaga, keda kahtlustati, et ta on süüdi veose kaotsiminekus (haagise varguses), kuna ta ei rakendanud oma tegevuses nõutavat ülimat hoolikust.