Arbitraaž

Büroo juhib organisatsiooni Chartered Institute of Arbitrators Baltikumi osa ning „neil on tohutu kogemustepagas vahekohtuvaidlustes”. (Legal 500)

TGS Baltic esindab era- ja avaliku sektori kliente kohalikes ning rahvusvahelistes vahekohtuvaidlustes, sealhulgas rahvusvahelises investeeringute kaitse vahekohtus ICSID. Meie advokaate valitakse tihti vahekohtunikeks ja lepitajateks. Bürool on sidemed kohtu- ja vahekohtuvaidluste ekspertidega üle maailma.

Praktikagrupis on nüüdseks 35 advokaati, neist 4 on organisatsiooni Chartered Institute of Arbitrators liikmed.

 • Hetkel nõustame kliente vahekohtumenetlustes, mille koguväärtus on üle 1,4 miljardi euro.
 • „Kliendid ei ole kitsid kiitusega selle praktikagrupi suhtes, kes lahendab järjepidevalt kohtu- ja vahekohtuvaidlusi. Vaatlejatele avaldavad eriti muljet tugevad argumendid, mida meeskond kohtus esitab”. (Chambers Europe)
 • „Laia haardega kohtuvaidluste praktikagrupp, kes esindab kliente konkurentsi- ja tööõiguse, ehituse ja ametialaste kuritegudega seotud asjades”. (Chambers Europe)
 • TGS Baltic on Leedus kahel korral väljaannete Acquisition International ja Lawyer Monthly poolt nimetatud „Aasta vahekohtu advokaadibürooks”.

Peamised kontaktisikud

Nõustame ja esindame kliente järgmistes valdkondades:

 • osanikevahelised vaidlused
 • hankevaidlused
 • energeetikavaidlused
 • pangandusvaidlused
 • konkurentsivaidlused
 • omandivaidlused
 • võlgade sissenõudmine
 • muud menetlused