Vaidluste lahendamine

„TGS Baltic on esimene valik keeruliste tsiviil- ja haldusvaidluste puhul.” Meeskonnal on „esmaklassilised tulemused” ja „nad teevad eranditult suurepärase kvaliteediga tööd”. (Legal 500)

Seisame Teie huvide eest keerulistes kohtumenetlustes ja võlgade sissenõudmisel. Kohtuvaidlused on meie büroo üks põhilisi tegevusvaldkondi. Abistame kliente mitmesugustes äri- ja kaubandusalastes vaidlustes kõikides menetlusliikides. Töötame aktiivselt välja menetlusstrateegiaid ning kaitseme oma klientide huve ka kõige keerulisemates juhtumites.

 • „Kliendid ei ole kitsid kiitusega selle kohtuvaidluste praktikagrupi suhtes, kes lahendab järjepidevalt kohtuvaidlusi ja vahekohtuasju.” Meeskond „paistab silma riigihangete, konkurentsiõiguse ning ühinemiste ja omandamistega seotud vaidlustes” ja „esindab aktiivselt kliente vaidlustes riigiorganitega”. (Chambers Europe)
 • „Laia haardega kohtuvaidluste praktikagrupp, kes esindab kliente konkurentsi- ja tööõiguse, ehituse ja ametialaste kuritegudega seotud asjades. […] Vaatlejatele avaldavad eriti muljet tugevad argumendid, mida meeskond kohtus esitab”. (Chambers Europe)
 • On esindanud kliente enam kui 200 Baltikumi panga pankrotimenetlusega seotud kohtuvaidluses.

Peamised kontaktisikud

Nõustame ja esindame kliente järgmistes valdkondades:

 • osanikevahelised vaidlused
 • hankevaidlused
 • energeetikavaidlused
 • pangandusvaidlused
 • konkurentsivaidlused
 • omandivaidlused
 • võlgade sissenõudmine
 • muud menetlused