Maksuauditid ja -vaidlused

„See Balti õigusbüroo on aktiivselt esindanud kliente vaidlustes riigiorganitega”. […] Vaatlejatele avaldavad eriti muljet tugevad argumendid, mida meeskond kohtus ja võimuorganite vastu esitab.“ (Chambers Europe)

Meie advokaadid hoiavad kliente kursis maksuregulatsiooniga, pakuvad strateegilist õigusabi ning kaitsevad nende seisukohti maksuorganite ees. Büroo on tugev kohtuvaidluste ja vaidluste lahendamise valdkonnas.

  • „TGS Balticul on suurepärane maine kõigis maksuõigusega seotud valdkondades. Büroo tegeleb maksuvaidlustega ning aitab kliente tehinguid puudutavates maksuküsimustes”. (Legal 500)
  • Meeskonna eeliseks on büroo kahe advokaadi varasem kogemus maksuasutuses.

Peamised kontaktisikud

Nõustame ja esindame kliente järgmistes valdkondades:

  • maksude planeerimine, maksuauditid, õigusauditid
  • läbirääkimised ja vaidlused maksuasutustega
  • töötajate hüvitissüsteemid, kinnipidamised, käibemaks
  • paralleelne maksuaudit ühendamis- ja ülevõtmistehingute käigus
  • tehingud kapitaliturgudel, investeeringute struktureerimine
  • ülepiirilised finantsteenused
  • topeltmaksustamise vältimise lepingud
  • probleemsete varade restruktureerimine

Tehingud ja tunnustus

Piiriüleseid käibemaksuküsimusi puudutav vaidlus

Tark Grunte Sutkienė esindas kaasaegse naftaterminali haldajat ja 700 miljoni eurose veeldatud maagasi terminali arendusprojekti juhti Klaipedos nafta vaidluses kolmandast isikust teenusepakkujaga piiriülese käibemaksustamise küsimuste üle.

Northway arstikeskuste maksunõustamine

Tark Grunte Sutkienė nõustas Northway arstikeskusi arvete ning käibe- ja tulumaksu ja muude maksudega seotud küsimustes. Tegu on ühede Leedu suuremate eraarstikeskustega, kus pakutakse kõiki meditsiini-, päevakirurgia- ja taastusraviteenuseid.

Oy Karl Fazer nõustamine maksuküsimustes

Tark Grunte Sutkienė nõustas Oy-d Karl Fazer seoses tõenditega, mis on vajalikud, et tõendada püsiva tegevuskoha olemasolu Leedus, ning samuti maksuküsimustes, mis on seotud äritegevuse arendamisega juba tegutsevate kaubandusüksuste kaudu.

Naftatoodete käibemaksu ja aktsiisiga maksustamisega seotud vaidlus

Tark Grunte Sutkienė nõustas ühte Leedu suuremat naftatoodetega kauplevat äriühingut seoses maksuameti poolt esitatud üle 4,3 miljoni eurose maksu (aktsiisi ja käibemaksu) nõudega.

Siirdehindade rakendamisega seotud maksuvaidlus

Tark Grunte Sutkienė esindas ühte Leedu suuremat metalliettevõtjat maksuvaidluses maksuametiga. Maksuameti esitatud juriidilise isiku tulumaksu nõue ületas 1 miljonit eurot.