Avalik sektor ja riigiõigus

Meil on palju kogemusi avaliku sektoriga koostöö tegemisel ning meie advokaadid on spetsialiseerunud erinevate kohaliku omavalitsuse ja riigiasutuste nõustamisele.

Bürool on välja kujunenud ja toimiv koostöö kõigi oluliste riigiasutustega, eriti järelevalveasutustega. Meil on suured kogemused avaliku halduse ja järelevalvesüsteemide vallas, alates riigi halduskoormuse analüüsist ja parema õigusliku regulatsiooni põhimõtetest kuni täiustatud strateegiate ja õigusaktide väljatöötamiseni. Me tegeleme mõjuhinnanguga ning Euroopa Liidu õigusaktide ülevõtmise ja rakendamisega. Meie tugevuseks on veel avalike teenuste osutajate tegevuse põhiseaduslikkuse järelevalve ning kvaliteedijuhtimisstandardite rakendamisega seotud asjad.

Oleme nõustanud kliente paljudes erinevates avaliku halduse valdkondades, sealhulgas energia, tervishoid, teadus ja kõrgharidus, innovatsioon, toidu- ja joogitööstus, turujärelevalve ja tarbijakaitse, keskkond, planeeringud ja ehitus.

Osutatud teenuste laad on olnud väga erinev, alates konkreetse teema uurimisest kuni uute õigusaktide väljatöötamiseni. Riigiasutused usaldavad meie advokaate, kes annavad tasemel õigusnõu ja lahendavad keerukaid probleeme.

Samuti nõustame me erasektori kliente hankelepingute üle peetavatel läbirääkimistel ja lepingute hilisemal elluviimisel, lubade väljastamisel ning muudes aspektides, mis on seotud suhtlemisega avaliku sektori asutustega.

 • „Tasakaalus meeskond, kus on esindatud erinevad oskused.” (Chambers Europe)
 • Meie koostöö avaliku sektoriga seisneb ministeeriumite ja teiste kõrgetasemeliste riigiasutuste nõustamises.
 • Nõustasime Leedu Vabariigi Energiaministeeriumi ELi gaasi ja elektri siseturgu käsitleva kolmanda õigusaktide paketi rakendamisel Leedus.

Peamised kontaktisikud

Nõustame ja esindame kliente järgmistes valdkondades:

 • uuringud ja teadustöö erinevates avaliku halduse valdkondades
 • halduskoormuse analüüs ja parema õigusliku regulatsiooni põhimõtete rakendamine
 • strateegiate ja õigusaktide väljatöötamine ja praktiline rakendamine
 • uute õigusaktide väljatöötamine 
 • Euroopa Liidu õigusaktide ülevõtmine siseriiklikku õigusesse ja rakendamine
 • olemasolevate õigusaktide muutmine
 • Euroopa Liidu õiguse rakendamine
 • erasektori klientide esindamine riigiasutustes
 • strateegiate väljatöötamisega seotud õigusküsimused
 • esindamine kohtus ja vahekohtumenetluses
 • lobitöö
 • riigiasutuste tegevuse põhiseaduslikkuse järelevalve
 • kvaliteedijuhtimisstandardite rakendamine