Energiaõigus

TGS Baltic “on eriliselt hinnatud oma kogemuste poolest energia-, infrastruktuuri- ja transpordiprojektides”. (Chambers Europe)

Energia on strateegiline valdkond Balti riikide jaoks, mis on ajalooliselt olnud sõltuv idanaabritest. Balti riigid otsivad võimalusi, kuidas integreerida oma energiavõrgud Euroopa võrkudega, luua alternatiivseid energiaga varustamise võimalusi ja pöörata rohkem tähelepanu taastuvenergiale. Meil on olnud au võtta osa nõustajana kõige strateegilisematest energiaprojektidest meie regioonis ja viimaste aastate jooksul on energiasektor muutunud ka meie büroo üheks strateegiliseks valdkonnaks.

Meie baltikumi energia praktikagrupp pakub täisteenust energiasektori ettevõtete finantseerimise, kohtuvaidluste ja regulatsioonide küsimustes. Nõustame investoreid, riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutusi, järelevalveasutusi ja teisi turuosalisi.

 • Oleme hetkel tegevad Baltikumi 5 strateegilises energiaprojektis.
 • “See praktikagrupp laiendas hiljuti oma põhiekspertiisi elektri-, tuuma- ja gaasivaldkonnas, et hõlmata taastuvenergiat ning olla osaline nende valdkondade märkimisväärses kasvus.” (Chambers Europe)
 • “Praktikagrupi juht Vilius Bernatonis on spetsialiseerunud energiasektorile. Allikad mainivad ära tema 'loovat juriidilist mõtlemist' ja põhjalikke teadmisi. Ta annab regulaarselt õigusabi Leedu Energiaministeeriumile.” (Chambers Europe)

Peamised kontaktisikud

NÕUSTAme JA ESINDAME KLIENTE JÄRGMISTES VALDKONDADES:

 • tuumaenergia
 • nafta ja gaas
 • veeldatud maagaas
 • elekter
 • taastuvad energiaallikad
 • elektri edastamine ja targad elektrivõrgud
 • energiatõhusus
 • planeerimine ja regulatsioon
 • käitamine, load, hinnakujundus
 • võrkude hooldamine
 • energiakaubandus
 • energiaalased vaidlused
 • esindamine ametiasutustes