Euroopa Liidu õigus

TGS Balticul on silmapaistvalt tugev Euroopa Liidu õiguse meeskond, kellel on kogemus Euroopa Liidu õiguse kohaldamisel nii avalikus kui ka erasektoris.

Meie Euroopa Liidu õiguse meeskond on lahendanud arvukalt riigiabi- ja muid konkurentsiõiguse küsimusi. Samuti nõustame kliente regulaarselt siseturu küsimustes, mis on ELi õigusega reguleeritud panganduse ja finantseerimise, energia, ravimite, telekommunikatsiooni, transpordi, tolli ja muudes valdkondades.

Büroo osaleb aktiivselt erinevates siseriiklikes ja Euroopa Liidu projektides. Meie advokaadid on osalenud ELi õiguse harmoneerimisel ja siseriiklikku õigusesse ülevõtmisel ning piiriüleste lepingute ja muude dokumentide läbirääkimisel ja koostamisel. Nõustame Euroopa Liidu õiguse küsimustes mitte üksnes kohalikke ja välismaiseid äriühinguid vaid ka valitsusasutusi.

 • Klient kommenteerib meie tööd järgmiselt: „Meeskonna töö oli suurepärane; olen tulemustega väga rahul. Nõuanded ja soovitused olid asjakohased, praktilised ja konkreetsed.“ (Chambers Europe)
 • Oleme esindanud kliente mitmel korral Euroopa Komisjoni poolt läbi viidud uurimistes.
 • Abistasime Euroopa Investeerimispanka 227 miljoni eurose JESSICA haldusfondi asutamisel.
 • Nõustasime Leedu Vabariigi Energiaministeeriumi ELi gaasi ja elektri siseturgu käsitleva kolmanda õigusaktide paketi rakendamisel Leedus.

Peamised kontaktisikud

Nõustame ja esindame kliente järgmistes valdkondades:

 • kauba ja isikute vaba liikumine
 • energiasektori regulatsioon
 • riigihanked
 • konkurentsiõigus
 • riigiabi
 • keskkonnakaitse
 • tollieeskirjad ja -regulatsioon
 • siseriiklike õigusaktide vastavus ELi õigusele 
 • siseriiklike õigusaktide ELi õigusega vastavusse viimine
 • ELi õiguse kohaldamist puudutavad vaidlused
 • ELi rahastus
 • ELi rahade haldamine