Intellektuaalomand

„Sellel praktikagrupil, mis on pädev väga erinevates intellektuaalomandiga seotud küsimustes, on jätkuvalt suurepärane maine”. (Chambers Europe)

Nõustame oma kliente kõigis intellektuaalomandiga seotud küsimustes, mis tekivad äritegevuse käigus. Aitame klientidel kaitsta oma intellektuaalomandit alates idee sünnist kuni toote või teenuse turule toomiseni ning jälgida ka hiljem intellektuaalomandiga seotud õiguste järgimist. See hõlmab uurimis- ja arendustööga seotud lepingute üle läbirääkimiste pidamist ja lepingute sõlmimist ning projektide elluviimist, uurimis- ja arendustöö keskuste loomist ja intellektuaalomandiõiguste maksmapanekut.

Aastate jooksul on meie advokaadid aidanud paljudel klientidel tegeleda intellektuaalomandiküsimustega, mis on seotud nende äritegevusega Baltimaades. Meie klientide hulka kuuluvad rahvusvahelised korporatsioonid, bio- ja infotehnoloogiaettevõtjad, tehnoloogiaarendusega tegelevad idufirmad, telekanalid ja turundusettevõtjad.

Oleme spetsialiseerunud piiriülestele intellektuaalomandiküsimustele ning meil on laialdased kogemused IT- ja tehnoloogialitsentside alal. Esindame regulaarselt kliente kaubamärkidega seotud küsimustes. Sealhulgas oleme olnud nõustajaks pretsedenti loovates vaidlustes, mis on kujundanud intellektuaalomandialaseid õigusakte Balti riikides.

 • „Ühinguõiguse alane kompetents tagab büroole pideva töö intellektuaalomandi vallas”. Nende meeskond on eriti silmapaistev „infosüsteemide ja tehnoloogiasektori tundmise poolest”. (Legal 500)
 • „Nõustab nii kohalikke kui rahvusvahelisi kliente patentide, litsentsimise ja kaubamärkide teemal, lisaks autoriõiguse ja domeeninimede küsimustes”. (Chambers Europe)

Peamised kontaktisikud

Nõustame ja esindame kliente järgmistes valdkondades:

 • patendid
 • autoriõigus
 • disain
 • kaubamärgid
 • brändid
 • andmebaasiga seotud õigused 
 • ärisaladus
 • tehnoloogia siire
 • tehingutega seotud õigusauditid
 • litsentsilepingud
 • hoolduslepingud
 • IT allhange
 • patendi- ja kaubamärgiõiguste kaitse menetlused
 • intellektuaalomandialased kohtuvaidlused
 • eksitav reklaam
 • kõlvatu konkurents 
 • eraelu ja andmekaitse 
 • frantsiis
 • meelelahutus
 • muud intellektuaalomandi valdkonnad

Kogemus erivaldkondades:

 • biotehnoloogia
 • energia
 • rahandus
 • toiduained/joogid
 • kõrgtehnoloogia
 • IT
 • tootmine
 • meedia & meelelahutus
 • ravimifirmad
 • jaemüük
 • telekommunikatsioon
 • tubakatööstus
 • muu