Isikuandmete kaitse ja privaatsus

Isikuandmete kaitse ja privaatsuse alal nõustame nii kohalikke kui ka rahvusvahelisi kliente, sealhulgas eraisikuid ning iga suurusega ettevõtteid. Meie advokaatidel on laialdane kogemus klientide nõustamisel mitmesugustes andmekaitset ja eraelu puutumatust käsitlevates õigusküsimustes.

Büroo andmekaitseekspertidel on põhjalikud teadmised ja oskused nii Euroopa Liidu isikuandmete kaitse üldmääruse (ingl General Data Protection Regulation, GDPR) kui ka Eesti-sisese andmekaitseraamistiku nõuetekohaseks käsitlemiseks ja rakendamiseks.

Meie pühendunud meeskond teeb isikuandmete kaitse vastavuse analüüse, mille eesmärk on tuvastada seniste andmekaitsenõuete võimalik mittevastavus isikuandmete kaitse üldmäärusele. Aruannete alusel koostame klientidele ka tegevuskavasid, milles anname praktilisi juhiseid, kuidas need puudused kõrvaldada. Meie andmekaitse meeskond pakub tegevuskavade rakendamiseks põhjalikku õigusabi. See tähendab nõutavate dokumentide koostamist, klientide äriprotsesside ja protseduuride hindamist, nende abistamist andmekaitsealase mõjuhinnangu tegemisel ning igapäevast nõustamist andmekaitse ja privaatsuse küsimustes.

Peamised kontaktisikud

Nõustame ja esindame kliente järgmistes valdkondades:

  • vastavus isikuandmete kaitse üldmäärusele (sh andmekaitse vastavusanalüüsid ja tegevuskavad)
  • ettevõttesisesed isikuandmete töötlemise protseduurid, eeskirjad ja tegevuspõhimõtted
  • vastutava ja volitatud töötleja vahelised lepingud
  • kaasvastutavate töötlejate vahelised kokkulepped
  • esindamine Andmekaitse Inspektsioonis ja kohtutes
  • töötajate koolitamine andmekaitse alal
  • privaatsus- ja küpsiste (ingl cookie) tingimused