Keskkonnaõigus

“Meeskond on eriliselt hinnatud oma kogemuste poolest energia-, infrastruktuuri- ja transpordiprojektides” ning keskkonnaõigus kuulub nende tuumkompetentside hulka ”. (Chambers Europe)

TGS Baltic on Baltimaades keskkonnaõiguse alal parimate hulgas.

Meie keskkonnaõiguse meeskond nõustab kliente küsimustes, mis seonduvad keskkonnanõuete täitmise, keskkonnajuhtimise süsteemide ja -kohustustega ning äri- ja finantstehingute mõjuga keskkonnale. See hõlmab garantiide ja hüvitiste alaseid läbirääkimisi müügi- ja omandamistehingute juures. Abistame oma kliente ka õigusliku auditi läbiviimisel ning selle seostamisel kekskonnaõiguse aspektidega.

Meeskond nõustab mitmete strateegilise tähtsusega projektide juures, sealhulgas veeldatud maagaasi (LNG) terminali, tuumaelektrijaama ja rahvusvaheliste elektriühenduste projektides. Oleme samuti aktiivselt tegevad taastuvenergia projektides.

 • Laialdane kogemus õigusaktide rakendamisel, sealhulgas õigusabi valitsusasutustele saastetasu ning investeerimiskohustuste kehtestamisel.
 • Põhjalik kogemus keskkonnamõju hindamise menetlustes ning muude keskkonnaregulatsioonide rakendamisel planeerimisprotsessides ja teistes projektide arenduse etappides.
 • Laialdane kogemus tööstussektori klientide nõustamisel keskkonnaõigust puudutavates küsimustes.

Peamised kontaktisikud

Nõustame ja esindame kliente järgmistes valdkondades:

 • jäätmekäitlus ja reostustõrje
 • juriidiline audit keskkonnaõiguslikes küsimustes
 • kaevandusload
 • kemikaalid
 • keskkonnamõju hindamine
 • keskkonnanõuded, süsteemid ja vastutus, keskkonnaload
 • keskkonnasäästlik tehnoloogia
 • kohtuvaidlused
 • looduskaitse
 • loodusvarade majandamine
 • maakasutus
 • maavara uuringute load
 • maksud ja kvoodid
 • ohutus
 • planeerimine
 • taastuvenergia
 • tehingute keskkonnaõiguslikud aspektid
 • väärteomenetlus