Konkurentsiõigus

TGS Baltic konkurentsiõiguse meeskond „lahendab olulisi kohalikke ja rahvusvahelisi asju ning kliendid kiidavad neid taevani”. (Chambers Europe)

Konkurentsijärelevalve muutub järjest rangemaks ning seetõttu on konkurentsiseadus saanud oluliseks kõigile ettevõtjatele, näiteks seoses koondumiste kontrolli, kõlvatu konkurentsi, riigiabi, hindade kindlaksmääramise ning teiste sarnaste konkurentsipiirangutega.

Soovime koolitada oma kliente, et nad rakendaksid ennetavaid abinõusid, mis on parim viis riskide maandamiseks. Pakume konkurentsiseaduse alast koolitust ning aitame klientidel välja töötada konkurentsiõiguse nõuete järgimise juhiseid. Samuti on meil laialdane kogemus klientide kaitsmisel konkurentsiasutuste läbiotsimistes, juurdlustes ja kohtuvaidlustes.

Büroo on organisatsiooni Antitrust Alliance liige, mis ühendab konkurentsieksperte erinevatest advokaadibüroodest 21 Euroopa riigis.

 • „Suurepärane konkurentsiõiguse praktikagrupp andekate advokaatidega, kes suudavad anda väärtuslikku õigusabi” ja kellel on „märkimisväärsed saavutused siseriiklike konkurentsiasjade lahendamisel”. (Legal 500)
 • „See Baltikumi büroo on väga aktiivselt esindanud kliente vaidlustes riigiorganitega”. […] Vaatlejatele avaldavad eriti muljet tugevad argumendid, mida meeskond esitab kohtus ning konkurentsiasutustele”. (Chambers Europe)
 • Büroo tegeles 35+ Baltikumi konkurentsiasutuste poolt algatatud konkurentsi kahjustava kokkuleppe ja turgu valitseva seisundi kuritarvitamise asjaga aastatel 2011–2015.

Peamised kontaktisikud

Nõustame ja esindame kliente järgmistes valdkondades:

 • konkurentsi kahjustava kokkuleppe ja turgu valitseva seisundi kuritarvitamisega seoses algatatud uurimised
 • konkurentsiõiguse rikkumiste ennetamine ja riskide maandamine
 • rahvusvaheline kaubandus
 • regulatsioon (liberaliseerimine, litsentsid, juurdepääs võrgustikule, hinnakontroll)
 • intellektuaalomandi ja tehnoloogialitsentside vastavus konkurentsieeskirjadele 
 • turu-uuringud
 • koondumiste kontroll
 • hinnakujundusstrateegiad
 • riigihanked
 • riigiabi
 • muud konkurentsiõigusega seotud küsimused