Ravimid ja tervishoid

„Sellel praktikagrupil on jätkuvalt suurepärane maine,” pakkudes „kvaliteetset õigusabi ühingu- ja äriõiguse vallas” ning „ulatuslikku pädevust intellektuaalomandiküsimustes”. (Chambers Europe)

Pakume õigusabi ravimitööstuse ja tervishoiu sektoris tegutsevatele organisatsioonidele, samuti tootjatele, kes puutuvad kokku tervishoiualase regulatsiooni ja vastutusega. Meie advokaadid hoiavad kliente kursis jõustuvate õigusaktide ja nõuetega, otsides alati võimalusi pakkuda kliendile lisaväärtust strateegiliste otsuste langetamisel.

TGS Balticu ravimitööstuse ja tervishoiu praktikagrupil on ainulaadne kogemus riikliku ja rahvusvahelise tervishoiuregulatsiooni valdkonnas. Meeskond on aidanud klientidel juurutada ja ellu viia rahvusvahelisi tervishoiuteenuste osutamise standardeid Baltimaades, Suurbritannias ning Põhja-Euroopa riikides.

 • Pakume õigusteenuseid maailma suurimatele ja kõige innovaatilisematele ravimifirmadele, mis kuuluvad Forbes'i pingerea tippu.
 • Esindame 8 suurimat toidulisandite tootjat Baltimaades, Ida-Euroopas ja Põhjamaades.
 • Pakume õigusabiteenuseid 4 suurimale haiglale ja tervishoiukeskusele Baltimaades.

Peamised kontaktisikud

Nõustame ja esindame kliente järgmistes valdkondades:

 • ravimid
 • biotehnoloogia
 • meditsiiniseadmed
 • tervishoid
 • tegevusload
 • toidulisandid
 • meditsiinitoodete ja -seadmete majanduslikud aspektid (tootmine, patendid, kliinilised uuringud, turundus, reklaam, hulgi- ja jaemüük, kulude hüvitamine)
 • andmekaitse
 • suhted kohalike ja ELi järelevalveasutustega
 • läbirääkimised jaemüüjatega, jaemüügivõrgu loomine
 • kohtuvaidlused ja vaidluste lahendamine
 • muu tervisega seotu