Riigihanked

Oleme riigihangetega seotud küsimustes nõustajateks juhtivatele infrastruktuuriettevõtjatele ja investoritele.

Kui soovite korraldada riigihanget, aitame Teil koostada hanketeadet, valmistada ette hankedokumente ning saavutada parimaid tingimusi läbirääkimistel pakkujatega. Kui soovite olla riigihankes edukas, võime üle vaadata ning aidata vaidlustada ebaausaid hanketingimusi, valmistada ette pakkumusi ning läbi rääkida lõplikke tingimusi.

Pakume õigusabi avaliku sektori asutustele ning erasektoris tegutsejatele kõigis riigihankeid puudutavates küsimustes. Meeskond on lisaks siseriikliku riigihankeõiguse spetsiifikale kogenud ka ELi vastavas õiguslikus raamistikus ja praktikas.

 • „Paistab silma riigihangete, konkurentsiõiguse ning ühinemiste ja omandamiste alastes vaidlustes” ning „esindab väga aktiivselt kliente vaidlustes riigiorganitega”. (Chambers Europe)
 • „TGS Balticu poole tasub pöörduda keeruliste tsiviil- ja haldusvaidluste puhul”. (Legal 500)

Peamised kontaktisikud

Nõustame ja esindame kliente järgmistes valdkondades:

 • hankeregulatsiooni järgimine
 • hankemenetlused
 • pakkumuste koostamine ja strateegia
 • äriline hindamine
 • pakkumuste hindamine
 • hinna põhjendatuse tõendamine
 • nõuete põhjendatuse ja otsuste kehtivuse hindamine
 • maksustamine
 • keskkonnamõju
 • lepingute koostamine
 • pädevate asutuste soovituste analüüs ja rakendamine
 • läbirääkimised
 • vaidlused
 • muud hankega seotud küsimused