Aktsionäride ja osanike vahelised vaidlused

Me nõustame regulaarselt füüsilisi ja juriidilisi isikuid ning organisatsioone aktsionäride ja osanike vaheliste vaidluste ennetamisel ja lahendamisel, sh kohtumenetluses.

Me mõistame, et isegi väiksemad lahkhelid aktsionäride või osanike vahel takistavad sageli äritegevust ja äriühingu toimimist, kui neid ei lahendata. Seega – kuigi me eelistame lahendada vaidlusi läbirääkimiste teel ning pakume probleemide lahendamiseks välja leidlikke lahendusi, oleme me valmis valima ka kohtusse mineku tee, kui see on kliendi jaoks parim valik.

Meil on selles valdkonnas suured kogemused. Me nõustame osanike ja aktsionäride vaheliste lepingute väljatöötamisel ja abistame tekkinud vaidluste lahendamisel alates esimesest kohtuastmest kuni riigikohtuni välja. Oleme esindanud Baltikumi suurimate äriühingute aktsionäre olulistes kohtuvaidlustes ning lahendanud ka väiksemate ettevõtjate vaidlusi erinevate kohtuväliste kokkulepete abil.

 • „Noor ja energiline meeskond, millel on suur arengupotentsiaal.“ (Chambers Europe)
 • Vidmantas Drizgad tunnustatakse tema vilumuse eest aktsionäride vaheliste vaidluste ja väärtpaberitega seotud küsimuste lahendamisel. Kommenteerijate sõnul on ta „vaieldamatult parim nõustaja aktsionäridega seotud küsimustes. Ta on turul oluline tegija.” (Chambers Europe)

Peamised kontaktisikud

Nõustame ja esindame kliente järgmistes valdkondades:

 • aktsionäride ja osanike vaheliste lepingute koostamine
 • usaldussuhtest tulenevate kohustuste rikkumine
 • aktsionäride või osanike lepingute rikkumine
 • huvide konfliktid
 • juurdepääs teabele
 • juhtorganite liikmete tagasikutsumine
 • pettus 
 • vähemus- ja enamusaktsionäride/osanike vahelised konfliktid
 • ummikseisud äriühingu juhtumises
 • äriühingu tegevuse ametlikud uurimised
 • aktsionäride ja osanike vaheliste vaidlustega seotud läbirääkimised ja kohtuvaidlused