Era- ja riskikapital

„Üks kogenumaid ühinemiste ja omandamiste ning erakapitali juurameeskondi” selles piirkonnas. […] Väga loov ja innovaatiline läbirääkimistel, tehingute struktureerimisel ning ebatüüpiliste olukordade lahendamisel”. (IFLR 1000)

TGS Baltic on juhtiv nõustaja era- ja riskikapitali alal Baltikumis. Meie eksperdid on olnud Balti erakapitali struktuuride loomise juures ning nende kooskõlla viimisel kõrgeimate rahvusvaheliste standarditega.

Anname nõu era- ja riskikapitali tehingute kõigis tahkudes. Nõustame nii erakapitali investoreid, kes peavad läbirääkimisi investeeringute tegemiseks, kui ka ettevõtteid, kes soovivad kaasata erakapitali. Abistame omanikke, investoreid ja fondivalitsejaid investeeringu planeerimisel, tegemisel ja haldamisel, samuti investeeringust väljumisel.

Meie tugevuseks on suur kogemus ühinemiste ja omandamiste, kapitaliturgude ja ühinguõiguse alal ning väga erinevate majandussektorite hea tundmine.

  • „Avaldab klientidele muljet suutlikkusega pakkuda täisteenust ning tugevusega just mitmeid riike hõlmavate tehingute nõustamisel”. (Chambers Europe)
  • „Büroo on eriliselt tunnustatud oma tugevuse tõttu erakapitali valdkonnas”. (IFLR 1000)

Peamised kontaktisikud

Nõustame ja esindame kliente järgmistes valdkondades:

  • fondide moodustamine ja valitsemine
  • varahaldus
  • ettevõtete väljaostmine
  • varade omandamine ja võõrandamine
  • rekapitaliseerimine
  • fondifondid
  • fondi varade üleandmine
  • finantsvõimendusega väljaostmine