Restruktureerimine ja maksejõuetus

Bürool on olnud kandev roll kolme Baltimaade panga pankrotimenetluses pankrotipesade koguväärtusega üle 1,2 miljardi euro.

Nõustame ettevõtete saneerimisi, äriühingute kaitsmist võlausaldajate vastu ja pankrotimenetluse läbiviimist. Samuti anname nõu võlausaldajate huvide kaitsmisel ja juhtkonna vastutuse küsimustes.

Abistame nii võlgnikke kui ka võlausaldajaid varade kaitsel, nõuete esitamisel ning juhtkonna vastu esitatud pretensioonide lahendamisel. Meie restruktureerimise ja maksejõuetuse meeskond koostöös büroo pangandus- ja finantsõiguse advokaatidega aitab välja töötada loovaid praktilisi lahendusi.

Meil on võrreldamatu nõustamiskogemus Baltikumi pankade suurimatest pankrottidest, mille käigus oleme kokku puutunud pankrotimenetluse kõigi külgedega.

 • Büroo „avaldab klientidele muljet suutlikkusega pakkuda täisteenust ning tugevusega just mitmeid riike hõlmavate tehingute nõustamisel, [samuti] paindlike läbirääkijatena, kes muudavad protsessi sujuvaks ning efektiivseks”. (Chambers Europe) 
 • „Advokaadid selles meeskonnas on hinnatud tegijad keeruliste kinnisvara finantseerimistehingute restruktureerimisel”. (Legal 500)
 • 2013. aastal viisime läbi 800 miljoni eurose Ukio Bankase varade jaotamise, mis oli esimene omataoline tehing Kesk- ja Ida-Euroopas.
 • Koostasime lepingud maksejõuetu Latvijas Krajbanka 263 miljoni euro suuruse laenuportfelli müügiks.

Peamised kontaktisikud

Nõustame ja esindame kliente järgmistes valdkondades:

 • pankrotimenetlus 
 • kohtuvaidlused ja vahekohtumenetlus 
 • võlausaldajate nõuete kaitsmine
 • laenuandja vastutus
 • piiriülene pankrotimenetlus 
 • kohalike omavalitsuste maksejõuetus
 • moratoorium
 • varade arestimine
 • esindamine pankrotitoimkonnas
 • keeruliste laenude restruktureerimine
 • probleemsete nõuete ja tagatiste võõrandamine
 • pankrotinõuete võõrandamine
 • muud maksejõuetusega seotud küsimused

Tehingud ja tunnustus

AB Ūkio Bankas varade müük

Ühe Leedu suurema panga AB Ukio bankas suhtes algatati 2013. aasta veebruaris seoses likviidsusprobleemidega pankrotimenetlus.

Pankrotistunud panga klientide suhtes algatatud vaidluste lahendamine

Tark Grunte Sutkienė esindas pankrotistunud SNORAS-e panga suurimat võlausaldajat riigi hoiuste ja investeeringute kindlustusseltsi panga klientide suhtes seoses kindlustushüvitistega algatatud vaidlustes. Büroo lahendas 150 tsiviil- ja haldusvaidlust koguväärtusega üle 290 miljoni euro.