Tööõigus

„See meeskond on igati pädev nõustama kõigis tööõiguse küsimustes, abistama personalipoliitika, töölt vabastamise ja andmekaitse küsimustes”. (Chambers Europe)

Nõustame kõigis küsimustes, mis on seotud töötajate värbamise, töötasu- ja motivatsiooniskeemide väljatöötamise, töölepingute ülesütlemise ning kollektiivlepingute läbirääkimistega.

Meie advokaadid nõustavad äriühinguid ja juhtorganite liikmeid kõigis tööõiguse küsimustes, kaasa arvatud töö- ja kohtuvaidlustes. Meie prioriteediks on ennetustöö, et vältida töövaidlusi ja sellega kaasnevat tööandja vastutust. Meie klientideks on mitmed rahvusvahelised kontsernid ning oleme hästi kursis nende standardite ja ootustega.

Meie advokaadid osalevad aktiivselt akadeemilistes uuringutes tööõiguse teemal ning aitavad kaasa tööõiguse valdkonna õigusaktide arendamisele.

Meeskond on võitnud mitmeid olulisi ja pretsedenti loovaid töövaidlusi.

 • „Kliendid kiidavad meeskonda suurepärase reageerimiskiiruse eest ning toovad esile nende laia kliendibaasi, kuhu kuuluvad olulised Baltimaade ja rahvusvahelised ettevõtted. […] Positiivne, ajakohane ja produktiivne. Nad teevad tõesti töö ära”. (Chambers Europe)
 • „Bürood kiidetakse suure töökuse ja loovuse eest.” (Legal 500)

Peamised kontaktisikud

Nõustame ja esindame kliente järgmistes valdkondades:

 • värbamine
 • lepingulised suhted
 • sisserändeprotseduurid
 • töötaja soodustused
 • aktsiaoptsioonid / motivatsiooniskeemid
 • töölepingute ülesütlemine, muuhulgas kollektiivne ülesütlemine
 • töötervishoid ja tööohutus
 • töökorralduse reeglid
 • töötaja vastutus
 • juhtkonna tasustamine
 • konkurentsipiirang
 • ärisaladuse kaitse
 • juhtkonna lepingute lõpetamine
 • muud tööõiguse teemad

Laialdane kogemus eri valdkondades:

 • lennundus
 • pangandus, rahandus, kindlustus
 • energia
 • kõrgtehnoloogia ja innovatsioon
 • bioteadused
 • tootmine ja toiduainetööstus
 • kinnisvara
 • jae- ja hulgimüük
 • telekommunikatsioon
 • muu

Tehingud ja tunnustus

CMA CGM-i vaidluste lahendamine ja nõustamine äritegevusega seotud küsimustes

Tark Grunte Sutkienė nõustas maailma suuruselt kolmandat konteinerveokontserni CMA CGM äritegevusega seotud küsimustes ja tööõigusega seotud vaidluste lahendamisel.

Töötajate üleminek

Tark Grunte Sutkienė nõustas ühte Leedu suuremat energiaettevõtjat seoses töötajate üleminekuga vastavalt nõukogu 12. märtsi 2001. aasta direktiivile 2001/23/EÜ ettevõtjate, ettevõtete või nende osade üleminekul töötajate õigusi kaitsvate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta.

UAB G4S Lietuva – tsiviilvaidlused kindlustusseltside, kohtutäituri ja ametiühinguga

Tark Grunte Sutkienė esindas suurima üleilmse turvalahenduste pakkuja G4S tütarettevõtjat UAB G4S Lietuva, esindades edukalt kliendi huve paljudes erinevates tsiviilvaidlustes.