Ühinguõigus

„See laia haardega kohalik tegija, mis on taganud endale kindla positsiooni liidrite hulgas, pakub jätkuvalt esmaklassilist nõu ühingu- ja äriõiguse küsimustes.” (Chambers Europe)

Ühinguõiguse alane nõustamine hõlmab väga erinevaid asju alates igapäevastest äritegevusega seotud küsimustest kuni keerukate ümberstruktureerimisprojektide ja osanikevaheliste vaidlusteni.

Pakume täisteenust paljudele kohalikele ja rahvusvahelistele klientidele, kes vajavad abi seoses äritegevusega Baltikumis. Me abistame kliente äritegevuse alustamisel, äriühingu registreerimisel, tegevuslubade taotlemisel, töötajate värbamisel ja lepingutega seotud läbirääkimistel. Nõustame kliente ka erandlike ja ebatavaliste projektide läbiviimisel, näiteks suuremahulistes siseriiklikes ja piiriülestes ümberstruktureerimis- ja saneerimisprojektides.

Meie eriliseks tugevuseks on osanikevaheliste konfliktide ja kohtuvaidluste lahendamine, klientide kaitsmine vaenuliku ülevõtmise eest, juhtkonna esindamine ja ühingute üldjuhtimine, mille käigus ühendame oma ühinguõigusealase kompetentsi põhjalike kogemustega kohtumenetluse vallas.

Meie klientide hulgas on suur hulk ettevõtjaid, era- ja institutsionaalsed investoreid ning ka nende tippjuhte.

 • „Juhtiv büroo” ühinguõiguse valdkonnas; meeskonda „soovitatakse soojalt nende pädevuse ja maine poolest”, nende advokaadid „mõistavad lisaväärtuse kujunemist ning juhinduvad prioriteetidest”. (Legal 500)
 • „Avaldab klientidele muljet suutlikkusega pakkuda täisteenust ning nõustamist erinevaid jurisdiktsioone hõlmavates tehingutes, „loovusega” ning […] „paindlike läbirääkijatena, kes muudavad protsessi sujuvaks ja efektiivseks”. (Chambers Europe)

Peamised kontaktisikud

Täielik tugi ühinguõiguse küsimustes:

 • äriühingu liigi valik
 • juriidiliste isikute asutamine
 • corporate secretary teenus
 • ümberkujundamised
 • likvideerimismenetlus
 • piiriülesed ühinemised
 • aktsionäride ja osanike vahelised vaidlused
 • juhtkonna vastutus
 • vaenulik ülevõtmine ja kaitse strateegiad
 • ühingujuhtimine
 • majandusõiguslikud kohtuvaidlused