Kasulik

27
05 / 19

Viis ohtu, mida pidada ettevõtet omandades silmas riigiabi aspektist

Enne ettevõtte omandamist tehakse tavaliselt õigusaudit, et tuvastada ettevõttega seotud õiguslikud riskid. Audit peaks kindlasti hõlmama riigiabi reeglite järgimise analüüsi, sest nagu seekordse uudiskirja teistest artiklitest nähtub, võib riigiabi tagasinõue koos aastate jooksul kogunenud intressidega tulla väga valusa hoobina. Järgnevalt on antud näpunäiteid selle kohta, mida peaks sellise riigiabi auditi käigus kindlasti üle kontrollima.

27
05 / 19

Toetuse tagasinõudmise reeglid Eesti Pagari Euroopa Kohtu otsusest

Euroopa Kohus tegi 5. märtsil 2019 eelotsuse nn Eesti Pagari asjas C‑349/17, milles andis liikmesriikide toetusi andvatele asutustele olulisi juhiseid.

27
05 / 19

Keegi ei ole kohustatud tegema võimatut?

Euroopa Kohus sõnastas oma hiljutises lahendis juhise selle kohta, millal on riigiabi tagasinõudmine täiesti võimatu, st millal saavad komisjon ja liikmesriikide asutused riigiabi tagasinõudest loobuda.

27
05 / 19

Poks haridusareenil. Kellele võib riik abi anda?

Euroopa Komisjon on võtnud tähelepanu alla haridusasutustele antavad toetused. Komisjon on esimest korda riigiabiõiguse praktikas sõnastanud selge reegli selle kohta, millal tuleks haridusasutust käsitleda riigiabi mõttes ettevõtjana, kellele antavad riigi toetused võivad kujutada endast ebaseaduslikku riigiabi.

18
11 / 18

Kas 4,34-miljardiline trahv Google’ile on hipsterite konkurentsiõiguse ilming?

Konkurentsiõiguse ringkondades räägitakse hipster antitrust’i ehk hipsterite konkurentsiõiguse liikumisest. Selle põhipostulaadiks on, et suurkorporatsioonide mõjuvõimu tuleb piirata ja selle nimel peaks konkurentsiõigus lähtuma tarbijate heaolu kõrval ka sotsiaalse võrdsuse tagamise kaalutlustest. Kuigi see liikumine ei ole leidnud laiemat heakskiitu, tekib Euroopa Komisjoni hiljutist Google’ile määratud 4,34-miljardilist trahvi arvestades siiski küsimus, kas ka komisjon võib olla mõjutatud n-ö hipsterlikest kaalutlustest.

18
11 / 18

Konkurentsijuhend kui tänapäevases ettevõttes vajalik dokument

Praktikas tuleb sageli ette olukordi, kus konkurentsiõigust rikutakse ilma seda endale teadvustamata ja rikkumise olemasolu ilmneb ettevõttele alles siis, kui Konkurentsiamet on algatanud menetluse. Konkurentsiõiguse rikkumised mõjutavad ettevõtte finantsolukorda ja mainet märkimisväärselt. Seepärast on soovitatav igas ettevõttes astuda samme selleks, et mitte ennast juhuslikult avastada konkurentsiõiguse rikkumise osalisena.

/11