Intellektuaalomandiõiguste kaitsmine ja portfelli haldamine