Kavandatud seadusemuudatuste võimalik vastuolu Euroopa Liidu õigusega