Krediidi andmine kaubanduskeskuse Babilonas varade omandamise finantseerimiseks

Tark Grunte Sutkienė nõustas Pontose kontserni Eesti tütarettevõtjaid Panevėžyse suurima kaubanduskeskuse (27 000 m2) omandamisel Carpathian Properties S.a.r.l. fondi käest. Tehing oli struktureeritud aktsiatehinguna, kus ostja omandas kõik vara omanikuks oleva eriotstarbelise äriühingu UAB Mulga osad. Büroo abistas klienti kõigis tehinguga seotud asjades ja lahendas edukalt kõik muud tehinguga seotud õiguslikud ja menetluslikud küsimused.

Pontos on erakapitali- ja kinnisvarainvesteeringutega tegelev perefirma, mis tegutseb Soomes, Balti riikides ja Venemaal. Äriühingu portfelli netoväärtus on umbkaudu 150–200 miljonit eurot.