Ühine uurimis- ja arendustöö uute tehnoloogiate väljatöötamisel

Tark Grunte Sutkienė nõustas mitmeid Leedu Vabariigi ministeeriume seoses ühise uurimis- ja arendustöö alase koostöö lepingutega nanotehnoloogia ja tervishoiu valdkonnas.

Klienti nõustati peamiselt küsimustes, mis olid seotud intellektuaalse vara ühise omamise, uute tehnoloogiate ja leiutiste kaitsmise, nende hilisema ärilise rakendamise, teadmiste teiste teadus- ja uurimisasutustega jagamise ning uurimis- ja arendustöö rahastamisega EL-i tõukefondidest. Samuti abistati klienti intellektuaalomandi omamisega seotud riigiabi küsimustes.